Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (2024)

Het nieuwe draadloze oplaadsysteem van Logitech, PowerPlay, belooft ononderbroken gamen met hun nieuwe G903 en G703 draadloze muizen. Ja, we hebben het niet alleen over een draadloos oplaadsysteem voor muizen – dit is onzichtbare, kabelvrije stroomoverdracht. Tesla, zij geprezen.

Om de magische PC gaming combo compleet te maken heb je een van de beste gaming toetsenborden nodig om te koppelen met je draadloze muis, maar welke?

Het PowerPlay Wireless Charging System van $100 (£110), dat eruitziet als een van die volstrekt irrelevante RGB-muismatten, wordt half augustus gelanceerd en zorgt er in wezen voor dat je je draadloze gaming-knaagdier nooit meer op je pc hoeft aan te sluiten.

Als je maar een van de twee compatibele PowerPlay-muizen gebruikt die nu verkrijgbaar zijn. Gelukkig zijn het twee van de beste draadloze muizen die er te koop zijn. Dat is een beetje een bonus, hè?

Klik op onderstaande links om naar de betreffende sectie te springen

  • Logitech G PowerPlay prestaties

  • Logitech G PowerPlay oordeel

Logitech G PowerPlay specs

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (1)

Het PowerPlay-systeem bestaat uit een met USB verbonden muismat, waarin de draadloze Logitech Lightspeed-technologie en het magische draadloze energie-oplaadsysteem zijn verwerkt, en de kleine PowerCore-puck die in de onderkant van de twee compatibele muizen past.

Naast de basis rubberen poedermat krijg je een paar verschillende covers om erop te zetten om een goed gaming oppervlak te bieden. De ene is een stoffen muismat en de andere is Logitech’s G440 harde polymeeroppervlak met lage wrijving.

Het PowerPlay druppellaadsysteem gebruikt een techniek genaamd elektromagnetische resonantie om een energieveld te creëren dat zich boven het oppervlak bevindt. De kleine PowerCore module in de draadloze muis gebruikt de energie van dit veld om de batterij van de aangesloten muis druppelsgewijs op te laden. Dit veld bedekt het grootste deel van de mat, maar niet alles, niet dat je merkt. De echte magie van het systeem dat Logitech heeft gecreëerd, is dat het zelfs tijdens het gamen je muis kan opladen. Zolang je geselecteerde knaagdier minder dan 4 mm boven de PowerPlay-voet blijft, blijft hij sap slurpen.

En het maakt zeker geen gebruik van Qi opladen. Ik kreeg een briefing over PowerPlay door een Logitech vertegenwoordiger in hun achterkamer op de E3 toen een andere journalist de vraag stelde ‘gebruikt het Qi?’, waarop het antwoord een geërgerde ‘nee, het maakt verdomme geen gebruik van Qi f*cking opladen’ was.

De scheldwoorden werden natuurlijk in stilte uitgesproken, maar ik kon ze nog zien branden achter zijn met haat gevulde ogen toen hij dat uur voor de duizendste keer dezelfde vraag moest beantwoorden.

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (2)

Dat komt omdat Corsair een week eerder op de Computex show in Taipei hun prototype Concept Zeus muis had laten zien, die wel degelijk gebruik maakt van Qi’s inductief draadloos opladen. Het is dezelfde technologie die in sommige mobiele telefoons wordt gebruikt, maar vertrouwt erop dat het apparaat stilstaat om op te laden.

De Concept Zeus setup laadt sneller op dan het Logitech PowerPlay systeem, met een grotere lading per seconde, maar je moet de muis stil laten staan en op een specifieke plek op de rechterbovenhoek van de Concept Zeus muismat. Voor mij verliest dat een beetje het voordeel van tether-free zijn, eh?

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (3)

Wat betreft de muizen waarmee PowerPlay compatibel is, is het momenteel beperkt tot de nieuwe G703 en G903 draadloze muizen. De eerste is een relatief eenvoudig draadloos knaagdier, en is in wezen precies hetzelfde als de G403, terwijl de meer feature-rijke G903 bijna identiek is aan de geweldige G900 Chaos Spectrum.

Ze hebben allebei nog steeds de uitstekende PixArt PMW3366 sensor, waardoor ze ongeveer net zo’n precieze aanwijzer zijn als je kunt vinden. Het enige dat echt veranderd lijkt te zijn, is dat het extra gewicht dat je in deze muizen kunt stoppen, nu vervangen kan worden door de PowerCore puck.

Logitech G PowerPlay prestaties

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (4)

In één woord, de prestaties zijn vlekkeloos. Het werkt zonder enig probleem voor mij tijdens het testen en functioneerde direct uit de doos. Je hebt misschien wat begrijpelijke early adopter reserves met betrekking tot het krijgen op de draadloze opladen tip met deze eerste iteratie, maar dit is zo solide als ik ooit heb gezien draadloze technologie, laat staan kabelvrije energie-overdracht.

Het gebruik met de G903 muis zorgt voor een geweldige ervaring. Ik vond de originele G900 sowieso geweldig en met de toegevoegde bonus van draadloos opladen is het alleen maar beter geworden met PowerPlay. Je kunt erop wijzen dat, met een batterij die 24 uur lang draadloos kan werken, zonder stroom komen te zitten niet zo’n groot probleem is, maar met PowerPlay kun je dat letterlijk negeren.

Als u de PowerPlay-basis aansluit op een USB-poort op uw moederbord, wordt uw muis zelfs druppelsgewijs opgeladen terwijl uw pc is uitgeschakeld. De batterij wordt echter niet tot 100% opgeladen, omdat hij om energie te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen rond de 95% lading afbreekt en pas weer opstart rond de 80%.

Maar dat zul je nooit zien omdat je vergeten bent dat dat verdomde ding überhaupt stroom nodig heeft.

De draadloze I/O in de PowerPlay basis is ook ongelooflijk handig, en betekent dat het hele systeem slechts een enkele USB-kabel nodig heeft voor zowel het opladen als de draadloze verbindingen. En hoe effectief is die LightSpeed draadloze verbinding? Nou, ik kan je garanderen dat je het verschil niet merkt tussen gamen op het draadloze systeem of wanneer het rechtstreeks op je PC is aangesloten.

We zijn nu in het stadium dat zelfs de esports profs draadloze muizen beginnen te gebruiken.

Logitech G PowerPlay oordeel

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (5)

Ik ben verkocht. Volledig, 100% verkocht. Dit maakt de G903 en G703 de absolute beste draadloze gaming muizen rond. Je hoeft er nooit meer aan te denken om ze op te laden, en dat neemt het laatste knelpunt weg waardoor bedrade muizen bleven hangen. Ik kan niet denken aan een enkele reden waarom je zou kiezen voor een bedrade muis over een van deze, in combinatie met de indrukwekkende PowerPlay-systeem.

Oh wacht, ja dat kan ik. Dollar, dollar biljetten, y’all…

Zelfs als u kiest voor de G703, als onderdeel van een PowerPlay-bundel, moet u $200 (£210) betalen, en dat loopt op tot $250 (£260) als u de mooie G903 wilt hebben. Dat is een enorm om uit te geven aan een muis en mat. Zelfs als het wat kortstondige draadloze energie voodoo in zich heeft.

Maar zoals altijd, als je het beste wilt, moet je betalen. En Logitech’s PowerPlay is dat zeker. Dus, als je het geld hebt, ligt de weg naar de beste gaming muis voor de hand.

Logitech G PowerPlay review: het perfectioneren van de draadloze gaming muis - Gamewereldshop (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 5607

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.